Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HİSSE SENEDİ NEDİR?


Gerek hisse ve gerek «sehim» terimleri «pay»manasını ifade etmekte oldukları gibi «hisse senedi» ve esham terimlerinin hukuki manasıda şirket sermayesinin birbirine eşit paylarından bir parçasını temsil eden ve kanuni şekillere uygun olarak düzenlenmesi gereken bir belgeyi ifade etmektedir. Aynı manayı ifade etmek üzere Fransızca «action» kelimesinden türkçeleşmiş «aksiyon» terimi de kullanılmaktadır.