Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER CETVELİ NEDİR?


Cetvelin belli bir tarihte elinde bulunan hisse senetleri ve tahvillerin cinsini, miktarını, herbirinin nominal ve piyasa değerini, her cinsinin toplamı ile genel toplamını gösteren mali rapor, cetvel.