Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

IANE-İ UMUMİYE NEDİR?


Kağıt paraları uygulamadan kaldırmak için halktan Osmanlı Devletinin topladığı yardımdır. Tanzimat'ın itibarlı Nakit Kaimesi diye adlandırdığı ilk kâğıt para denemesi, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Esnaf, kağıt paraları kabul etmez olmuştur. Huzurun geri gelmesi için, kâğıt parayı piyasadan toplayıp yok etmeğe lüzum görülmüştür. 1851 de halkın hamiyetine başvurularak 300 bin kese para toplanmıştır. Bu gelir ile kaimelerin bir kısmı uygulamadan çekilerek yakılmıştır. (Bk; Tanzimat Kaimeleri).