Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İBNİ HALDUN NEDİR?


Büyük tarihçidir. Tunus'da doğmuştur. 1332-1406 yıllarında yaşamıştır. Tunus ve Fas'da çeşitli devlet hizmetlerinoe bulunmuştur. Elçilikle İspanya'ya gönderilmiştir. Kahire'de hocalık yapmıştır. Şam'da Timur'la tanışmıştır. Ümran adı altında Kültürü yeni bir bilim dalı olarak kabui etmiştir. Bu yeni bilim dalının esaslarını kurmuştur. Başlıca eseri, itab el-ibar'dır. Bu eserinde yalnız olayları anlatmakla kalmamış, bir tarih felsefesi kurmuş ve iktisadî konulara ilişkin görüşlerini açıklamıştır. ibni Haidun'un incelemeleri, yaşadığı çağ ufuklarından taşan zengin bir tahlil mahsulüdür. Geo-politik'in öncüsüdür. Bu kavramı Prof. Karl Haushofer'den beş yüz yıl önce sezmiştir. İbni Haldun milletlerin mukadderatında coğrafya koşullarının, iklimin ve gıdanın etkilerini belirtmiştir. Tarihî gelişmelerde iktisadî, psikolojik ve sosyal faktörlerin rolünü anlatmaya önem vermiştir. İktisadî faaliyet ile ılımlılık zihniyeti arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Servetin artmasiyle lüks ve israfa meyletmenin başgöstereceğini izah etmiştir. Şehirler kalabalıklaştıkça ve aşırı akımlar yayıldıkça ahlâkın zayıflayacağını ve millî duyguların sarsılacağını ileri sürmüştür. Devletçiliğe taraftar olmamıştır. Devlet baskısının halkta girişim zihniyetini söndürmesinden endişe etmiştir. Şehirler kalabalıklaştıkça, zahire fiyatlarının yükseldiğini tespit etmiştir. Değişim değeri kavramı üzerinde durmuştur. Emeğin değişim değerini tayin ettiğini düşünmüştür.

Almancası : Ibn Chaldun.
Fransızcası : İbn Khaldun.
İngilizcesi : Ibn Khaldun.