Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İBRA NEDİR?


Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamenveya kısmen vazgeçmesi durumudur.

İngilizcesi; Release