Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

IBRD ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI NEDİR?


BM sistemi içinde yer alan uluslararası finans kuruluşlarından biridir. Dünya Bankası'na bağlı bir kuruluştur. 1944 yılında savaşın ekonomik çöküntülerini gidermek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulmuş, 1947'de BM'ye bağlanmış, aynı yıl da Türkiye üye olmuştur. Merkezi Washington'dadır.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 189 üye ülkenin sahibi olduğu küresel bir kalkınma kooperatifidir. Dünyanın en büyük kalkınma bankası olarak, orta ve düşük gelirli ülkelere krediler, garantiler, risk yönetimi ürünleri ve danışmanlık hizmetleri sunmanın yanı sıra bölgesel ve küresel yanıtları koordine ederek Dünya Bankası Grubu'nun misyonunu desteklemektedir.1944 yılında Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için kurulan IBRD, en fakir ülkeler için kurulmuş olan IDA fonu ile Dünya Bankası'nı oluşturmak üzere birleştirilmiştir. Yoksulluğu azaltmak ve ortak refah oluşturmak için Dünya Bankası Grubu'nun tüm kurumları ve gelişmekte olan ülkelerdeki kamu ve özel sektör ile yakın işbirliği içinde çalışır.

İngilizcesi : International Bank for Reconstruction and Development.
Almancası : Internationale Bank tür Wiederauf- bay and Entwicklung.
Fransızcası : Bangue Internationale de Recons- truction et de Développement.