Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ICA NEDİR?


1. Milletlerarası işbirliği idaresinin kısaltılmışıdır.

2.ICA veya MİLLETLERARASI SÜRÜM ANLAŞMALARI,

bazı ürünlerin dış piyasalarda fiyat desteklemesinden ve kota tahsislerinden yararlanmalarını hedef tutar. Talebi elâstiki olmayan, sürüm pazarlarında az çok istikrarlı alıcıları bulunan, fiyatları normalin üstünde düşüş kaydeden ve üretici - tüketici menfaatlerini aynı zamanda ilgilendiren mallar bu tip anlaşmaların kapsamına girmektedir. Anlaşmaların modus vivendisı çok değişik olabilir. Korunması kararlaştırılmış mallara tavan ve taban fiyatları uygulanabilir. Belirli kotalar tayin edilebilir. Belirli miktarlar için garanti ve bu miktarlardan fazlası için rüçhan hakları tanınabilir. İlk milletlerarası sürüm anlaşması, 1902 de Brüksel'de imzalanmıştır, İkinci Dünya Savaşından sonra bu tür anlaşma konusu olmuş mallardan bazıları buğday, şeker, kahve, zeytinyağı ve kalay'dır. İki taraflı değişim konusu mallar, pamuk gibi ayrı müzakerelere tâbi tutulan ürünler ve Ortak Pazar'ın kendi bünyesinde alacağı tedbirler ICA'nin dışında tutulmaktadır.

3.MİLLETLERARASI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ

1895 de kurulmuştur.

Merkezi Londra'dadır.

4.MİLLETLERARASI ARŞİV KONSEYİ

1948 de kurulmuştur.

Merkezi Paris'tedir.

Almancası : Amt für Internationale Zusammerarbeit.

Fransızcası : Administration de Coopération internationaie.

İngilizcesi ; International Cooperation Administration.