Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İDARÎ TAKDİR NEDİR?


Usulünde, ferdî değerini tayin eden vergi dairesidir. Kendiliğinden takdir durumları hariç, idarece takdir usulü günümüzde terkedilmiştir. idarî- takdirin tipik tarihî bir örneği. Varlık Vergisi' dir.

Almancası : Verwaltungsbewertung.
Fransızcası : evaluation directe, evaluation administrative.
İngilizcesi : direct administrative evaluation.
(Bk; beyan sistemi, dış belirtiler üsulü, götürü vergileme).