Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İDARİ BÜTÇE NEDİR?


Devlet giderlerinin, devletin siyasi - idari kuruluşuna göre dağıtılmasından ortaya çıkan bütçe türüdür. Siyasi - idari kuruluşa dahil her birime dağıtılan gider, o birim için, faaliyetlerinin görülmesini sağlayacak ödenek'i oluşturur.