Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İDEAL PARA NEDİR?


Venedik ve Amsterdam Bankalarının terminolojisinde ve James Steuart'ın yazılarında kaydi para kavramının karşılığı olarak geçmektedir. Diğer bazı yazarlar tarafından değeri sabit fiyatlarla ifade edilen bir hesap parası olarak kullanılmaktadır. John Stuart Mili, Gloucester Wilson ve Perceval EHot'un yazılarında ise, ideal sözcüğü reel karşıtı anlamını taşımaktadır. Altına konvertibl olmayan kaime niteliğindeki ödeme araçlarına bu yazarlar ideal para demişlerdir.

Almancası : ideales Geld.

Fransızcası : monnaie idéale.

İngilizcesi ; ideal money.

(Bk; Devlet - Para Teorisi, Georg F. Knapp)