Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İDEALİST SOSYALİZM NEDİR?


19. Yüzyılda gelişmiş ütopist eğilimli bir fikir sistemidir. Marksizm dışındaki büyük sosyalist düşünürlerden bir kısmını kapsamına alan bir akımdır.