Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İFLASA KALAN SÜRE NEDİR?


İflasa kalan süre, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s in üç akademisyenin (Kealhofer, McQuown, Vasicek) kurduğu KMV adlı şirketi satın alarak ele geçirdiği, piyasada “KMV Moody’s Modeli” adıyla geçen kredi riski modelinde kullanılan bir ölçüttür. Yatırımcılar bu formülü kullanarak BİST’de işlem gören tüm sanayi şirketlerinin iflasa kalan süresini objektif şekilde mukayese edebilir. Böylece hangi şirket batmaya ne kadar yakındır bunu net bir şekilde tayin edebilir. Sözkonusu modelde kullanılan formülün basit bir versiyonu aşağıda verilmiştir. Formül için bize gerekli olan veriler şunlardır: Son bilançoda açıklanan Varlıklar, Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar ve en az son 5 yıllık süre zarfında her çeyrek için Varlıklar kalemi. İflasa Kalan Süre = (Varlıklar – Kısa Vadeli Borçlar – 0.5*Uzun Vadeli Borçlar) / (Varlıklar * Standart Sapma) Formülün payı açık ve nettir. Bir şirketin iflas etmesi borçlarını döndürememesiyle gerçekleşir. Bu yüzden şirket varlıklarından kısa vadeli borçların tamamı (bu borçlar mutlaka döndürülmelidir) ve uzun vadeli borçların yarısı (bu borçlar zamana yayılarak ödenebilir) çıkarılır. Formülün paydasındaki Varlıklar kalemi, mesafeyi standart hale getirerek bütün şirketler için mukayese edilebilmesini sağlar. Paydadaki standart sapma kısmını biraz daha açmak gerekir: Standart Sapma = En az son 20 çeyrek Varlıklar kaleminin yüzdesel, yıllık standart sapması Buradaki mantık ise, şirketin varlıklarındaki çeyrekten çeyreğe oynaklık ne kadar fazla ise, şirketin iflasa kalan süresinin o kadar az olduğudur.