Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHALE USULÜ NEDİR?


İltizamdan farklıdır. Bu sistemde, vergi toplamayı üzerine alan kişi, tahsilâtı devlet adına ve hesabına yapar. Ancak topladığı miktardan belirli bir yüzde kendisine kalır.

Almancası : Steuersubmission.
Fransızcası : collecte.
İngilizcesi ; tax collecting.
(Bk; iltizam, emanet usulü).