Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHRAÇ DEĞERİ NEDİR?


Aksiyonların ve tahvillerin ilk çıkartıldıkları andaki satış bedelidir. Güvenilen ve aranılan senetlerin ihraç değeri,esnellikle itibarî değerlerinin üstündedir. Buna karşılık satışında güçlük çekilmek ihtimali bulunan tahvillerde ihraç değori nominal fiyat altına indirilerek fiilî faizi yükseltmek yoluna gidilir. Hisse senetlerinde ihraç değeri, nominal fiyat altına indirilerek fiilî faizi yükseltmek yoluna gidilir Hisse senetlerinde ihraç değeri, nominal fiyat altında olmaz.

Almancası : Emissionskurs, Ausgabekurs.
Fransızcası : prix d'émissicn.
İngilizcesi : rate of issue. price of issue.
(Bk; itibarî değer).