Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHRAÇ MÜSADESİ NEDİR?


Ülke ekonomisinin ihtiyaçları, iç ve dış piyasa arz ve talep durumu, satış şekli ile alıcı ülke ve firmaların ülkemiz ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri gibi hususlar göz önünde tutularak Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen ihraç iznidir. İngilizcesi; İhraç Müsaadesi