Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHRACAT PRİMLERİ NEDİR?


İhracatçıları teşvik ve himaye amacıyla yapılan ödemelerdir . İhracat primleri genellikle tüccara ödenir. Üreticiye de prim verilebilir. Ancak üreticiye ödenen primler ihracatı dolaylı bir şekiide etkiler. Üretici prim miktarını tatmin edici bulursa üretimini artırabilir. Üretim artışı fiyatları düşürür. Fiyatları düşen ve arzı genişleyen malları ihraç etmek daha kolay olur. ihracatcıya doğrudan veriien primler ise ihraç edilecek malların fiyatlarının düşük tutulmasına yardımcı olmaktadır. Hattâ bu primler vasıtasıyla ihraç mallarım maliyetlerinden düşük fiyatlarla satmak dahi mümkün olmaktadır.

Almancası ; Exportprâmie, Ausfuhrpfâmie.
Fransızcası : prime d l'exportation.
İngilizcesi : export subsidies. bounîy.
(Bk; ihracat, dumping).