Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHRACAT NEDİR?


Memleket içinde üretilmiş malların dışarıya transferidir. Bu mal transferleri, genellikle ticari satışlardır. Ancak iktisadî, askerî ve sosyal ayni yardımlar ile arızî olarak yapılan her türlü bedelsiz mal transferleri de ihracat istatistiklerinde yer alır. İhraç edilen mallar memleket dışına çıktıkları halde, bunların üretim ve tedavülünden doğan gelirler iç talebe eklenir. Ayrıca merkez bankası, ihracat dövizine karşılık emisyon yapar, ihracat, bir yönden mal eksilişi ve öbür yandan iç piyasa talebini besleyen bir satınalma gücü fazlalığı husule getirir. İhracatın gelirleri artırıcı etkisi, dış ticaret çarpanı ile tahlil edilir. Dış ticaret açığı, ihracatın ithalâttan az olmasıdır. Dünya ticareti istatistikleri incelendiğinde, bütün ülkeleri kapsayan ithaiât toplamının ihracat toplamından fazla olduğu dikkate çarpar. Bir memleketin ihracatı, diğer bir memleketin ithaiâtı olduğu halde böyle bir farkın doğması, hesap metodundan ileri gelmektedir. İhracat istatistikleri f.o.b. fiyatlarla ve ithalât istatistikleri c.i.f. fiyatlarla hesaplanmaktadır, ithalât fiyatlarının çıkış ve giriş gümrükleri arasındaki masrafları da kapsaması, bir toplam faıki belirmesine yol açmaktadır.

Almancası : Export, Ausfuhr.
Fransızcası : exportation.
İngilizcesi : export.
(Bk; dış ticaret bilânçosu, ithalât, dış ticaret çarpanı).