Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İHRACATIN GELİR ETKİSİ NEDİR?


Gelir harcama modelinde, dışa açık bir ekonomi ve verginin otonom olduğu varsayımı altında, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin milli gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve marjinal tasarruf eğilimi ile marjinal dışalım eğilimleri toplamlarının tersine eşit olan katsayı.

(Bk. dış ticaret çarpanı).