Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKİNCİ DERECE LİKİDİTE veya LİKİDİTE BENZERİ NEDİR?


Bu kıymetlerin özelliği, güçlük çekmeksizin sahiplerinin bunları paraya çevirebilmeleridir. Ufak faiz fedakârlığı ile çekilebilecek vadeli mevduat, vadesi gelmek üzere olan alacaklar ve derhal kırdırılabiiecek bonolar ikinci derece likiditedir. Bunlara «para benzeri» ve «likidite benzeri» de denilmektedir.

Almancası : Sekundârliquiditât.
Fransızcası : liquidité de second ordre.
İngilizcesi : near-money, second degree liquidity.
(Bk; likidite, birinci derece likidite, üçüncü derece likidite).