Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKİNCİ ENTERNASYONAL NEDİR?


1889 da Paris'te kurulmuştur. Merkezini 1890 da Brüksel'e nakletmiştir. Alman ve Rus Sosyal Demokrat Partileri, ikinci Enternasyonal örgütüne girmişlerdir. Friedrich Engels, Karl Kautsky, G. H. Plekhanov İkinci Enternasyonalin ileri gelen simalarındandır. İkinci Enternasyonal, Sosyalistleri bölen kavgalara eğilmiş fakat olumlu sonuç alamamıştır. Brüksel'de kurulan bir merkezî büro, işçi hareketini alevlendirmeye ve dünya komünistlerine fikir malzemesi yetiştirmeye çalışmıştır. İkinci Enternasyonal, 1914 Dünya Savaşının başlamasıyla dağılmıştır. Almancası : Zvveite Internationale. Fransızcası ; Seconde Internationale, İngilizcesi : Second International, Socialist International. (Bk; Enternasyonal, Birinci Enternasyonal, Kominform, Komintern, Karl Kautsky, Friedrich Engels G. H. Plekhanov).