Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKMALEN VERGİ TARHI NEDİR?


Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah ve ya matrahfarkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.