Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİDAR TEORİLERİ NEDİR?


Kapsamı çok geniş ve değişiktir.

Acton. Russell, Bodin, Boulding, Weber, Wieser, Takata, Lexis, Tugan - Baranovvsky, Shang Tang, Merriam, Meinecke ve daha birçok yazarlar, iktisadî ve politik olayları iktidar Teorileri açısından incelemişlerdir.

Sınıf kavgası, nüfus teorileri, sosyal rejimler, toprak reformu, baskı grupları, firma organizasyonu ve piyasa liderliği, düopol rekabeti ve monopoller, sendikacılık ve daha birçok sorunlar, iktidar Teorilerinin kapsamına girmektedir.

Fertlerin yaşadıkları çevrede, sendikaların sermaye - emek ilişkilerinde, firmaların piyasa rekabetinde iktidar mücadelesini hangi etkenlere bağlı olarak nasıl yürüttükleri, bu teorilerde izah edilmektedir. Modern İktidar Teorilerinde, Oyun Teorisinden ve Karar Teorisinden geniş ölçüde yararlanılaktadır.

Toprak mülkiyetinin dağılışını büyük kütle iktidarının bir fonksiyonu olarak ilk belirtmeye girişen düşünür, Brissot'dur.

Karl Marx, sınıf kavgası kavramını iktidar mücadelesi olarak işlemiştir.

Düopol rejiminde, piyasa hâkimiyeti mücadelesinin modelini kuran, Bowley"dir.

İki yanlı monopole iktidar teorisini uygulayanlar Edgevvorth ve 1972 Nobell Armağanını kazanan Hicks'dir.

Tugan - Baranovvski. Takata, Lexis, Gelesnoff ve Stalzmann, toplu sözleşme rejimlerinde ücret teşekkülünü iktidar Teorilerine dayanarak izah etmişlerdir.         

Almancası : Machttheorien.

Fransızcası : thâories du pouvoir.

İngilizcesi : power theories.

(Bk; Boulding'in milletlerarası sistem analizi, Bowley düopolü, Edgevvorth çizgisi, iki yanlı monopol, ücret teorileri, iktidar Teorisi).