Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADÎ ENTEGRASYON NEDİR?


Birbiriyle ilgili veya birbirini tamamlayıcı faaliyet türlerinin aym şirket veya holding bünyesinde toplanmasıdır.

(Bk: bütünleşme, dikine temerküz).