Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ ALANLAR NEDİR?


«İktisadî» elemanlar arasında var olan «iktisadî» ilişkileri belirtmek biçiminde tanımlanır. Bu konudaki çalışmaları geliştiren ünlü Fransız iktisatçısı François Perroux'un tahlillerini izlersek, iktisadî alan'ın üç karakteristiğini tespit etmek mümkündür, iktisadî alan; Bir plan muhtevasıdır; Çeşitli kuvvetlerin karşılaştığı yerdir; Homojen bir bütündür. Meseleye bu açıdan bakınca, bir millî ekonomiyi coğrafî ve siyasî olarak tanımlamak yetersiz kalacaktır. Millî ekonominin iktisadî faaliyetlerini ve bunların etki sınırlarını gözetmek gerekir. Bu nedenle, örneğin, ingiliz iktisadî alanı, ne Britanya adasına ve sömürgelerine ve hattâ ne de ingiiiz Milletler Topluluğuna (Commonwealtlı) inhisar eder. Kısa bir deyişle, sınır kavramı, yerini, iktisadî planların ve iktisadî faaliyetlerin sınır kavramına bırakmıştır. Almancası : Wirtschaftsgebiete. Fransızcası : espaces économiques. İngilizcesi : economic spaces. (Bk; hâkimiyet kutbu).