Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ ANALİZ NEDİR?


İktisadî soruların incelenmesini yapan en önemli metodlardan biridir. Zira bir iktisadî olayı, tasvirî ve tarihî metodu veya değer yargıları taşıyan sosyal refah metoduyla ve nihayet iktisadî anaiiz adını verdiğimiz analitik metodla ele almak ve incelemek mümkündür. Bilindiği gibi, iktisat dünyası son derece komplekstir ve bir iktisadî olay üzerinde etki yapan faktörlerin sayısını tespit etmek imkânsızdır. Bu nedenle iktisatçıların realiteyi basitleştiren varsayımlara dayalı modeller kurarak tahlillerini yürütmesi zorunluluğu kolaylıkla anlaşılır. Realiteyi tam olarak temsil edemeyen teorik bir modelle elde edilen sonuçları, şüphesiz varsayımların geçerliliği ölçüsünde değerlendirmek gerekir. Diğer deyişle varsayımların kısıtlayıcı niteliği katiyen unutulmamalıdır. Varsayımlar ve sonuçlar arasındaki bağlılık iktisadî analizin birinci özelliğini meydana getirirken iktisadî karar ünitelerinin davranışlarına rasyonellik kazandırması ikinci önemli özelliğidir. Bir iktisadî karar ünitesi, tercih veya seçim yaparken alternatif imkânlar karşısındadır. Farklı davranışlar şüphesiz farklı sonuçlar doğurur. Elde edilen bir şeyin değerini, buna sahip olmak için eiden çıkarılan şeyin değeri tayin eder. Daha teknik bir deyimle fırsat maliyeti'nin tespiti yoluyla, iktisadî analiz, alternatif imkânlar karşısında rasyonel bir tercih yapabilmemizi sağlar.

Almancası : Wirtschaftsanalyse.
Fransızcası : analyse economique.
İngilizcesi : economic analysis.