Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI NEDİR?


Türkiye'de Batıdaki ileri örneklere uygun bir ekonominin sur'atle ve kolaylıkla gelişmesine hizmet etmek amacı ile bazı üniversite profesörleri ve iş adamları tarafından 1962 yılında istanbul'da kurulmuştur. Ekonomik problemler üzerinde ilmî araştırmalar yapar, bu araştırmaların sonuçlarının tatbikata intikaline çalışır. Ekonomi sahasında neşriyatı teşvik eder, kamu oyunu memleket ekonomisi hakkında objektif bilgilerle aydınlatmaya gayret eder. Çeşitli konferanslar, açık oturumlar, panal ve seminerler tertip etmiş, iş alanı ile devlet, üniversiteler ve basın arasında münasebetler kurulmasına gayret etmiştir.