Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ EŞİK NEDİR?


Kavramını misallerle belirtelim.

Farzedelim ki, hükümet devalüasyona karar vermiş ve bu kararını ilân etmiştir.

Devalüasyonun duyulmasiyle beraber, piyasanın havası birdenbire değişebilir. Altın yükselebilir Birçok maddelere üst üste zam gelebilir. Piyasayı bir pahalılık psikozu sarabilir.

Piyasanın pahalılık psikozu etkisine girmesiyle, ENFLASYONUN PSİKOLOJİK EŞİĞİ aşılmış demektir.

İktisadî eşiklere piyasanın hemen bütün faaliyet konularında rastlanabilir.

İthalât rejiminin kotalar sisteminden ayrılıp liberasyona bağlanması, bir iktisadî eşiğin aşılmasıdır.

İhracat artışı sonunda, dış ticaret çarpanının işlemeğe başlaması, bir iktisadî eşiğin aşılmasıdır.

Bankalarda ankes oranlarının değiştirilmesiyle mevduat ve kredi çarpanlarının harekete geçmesi, bir iktisadî eşiğin aşılmasıdır.

Bütçenin parlamentoda reddedilmesi yüzünden birkaç ay ihalelerin duraklaması, yine ters yönlü bir iktisadî eşik aşılmasıdır.

İktisadî hayatın akışını az-çok değiştirici bir olayın veya durumun etkisini fiilî olarak hissettirdiği nokta, bir İKTİSADÎ EŞİK'tir.

Zaman serilerinin yoğunluk veya yön değişikliklerine alâmet sayılan kritik noktaları, birer iktisadî eşik niteliğindedir.

Almancası : wirtschaftl'ıche Schvvelle.

Fransızcası : seuils économiques.

(Bk; zaman serileri, çarpan. Hızlanma Prensipi).