Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NEDİR?


Türkiye'nin sanayi ve ticaret sahalarında gelişmesinin hızlandırılmasına hizmet etmek maksadıyla, Ortak Pazar, Planlama ve Dış Ticareti Geliştirme konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak ve lüzumlu bilgileri ilgililere duyurmak üzere 1965 yılında İstanbul Ticaret Odası ve istanbul Sanayi Odası tarafından kurulmuş bir ekonomik araştırmalar tesisidir. Bir vakıf şeklinde idare edilmektedir. Kurucu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarının, sonradan bu tesise katılan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile 20 diğer Oda ve Borsanın temsilcilerinin katıldığı 35 üyeli bir Genel Kurulu, 9 üyeli bir idare Heyeti tarafından yönetilir. İlk İdare Heyeti Başkam Behçet Osmanağaoğlu'dur. Esas kadro bir Genel Sekreterin yönetiminde, 10'u araştırmacı uzman olan 20 kişilik bir sekreteryadan meydana gelmektedir. Vakıf, kuruluş maksadına uygun olarak ve memleketimizde mevcut bir boşluğu doldurmak için Ortak Pazar - Türkiye ilişkileri ile ilgili konulara öncelik vermektedir, halen Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili konularda güvenilen, tecrübeli bir merkez haline gelmiştir. Ve memleketimizde bu konularla uğraşan tek kuruluştur. Vakıf önceleri AET'nin incelenmesi ve tanıtılması ile uğraşmış, Avrupa'da iktisadî birleşme hareketleri, AET ve bu topluluğu yöneten organlar ve işleyişleri, ortak tarım politikası, vergi sistemleri, yerleşme hukuku gibi konularda incelemeler yayınlamıştır. Türkiye'nin AET ile ilişkilerinin artması üzerine, Türk ekonomisinin çeşitli kollarında. Ortak Pazara girildiğinde karşılaşılacak durumun araştırılmasına yönelmiş, birçok sektörler için karşılaştırmalarını yayınlamıştır. Sık sık tertiplediği konferans ve seminerlerle kamu oyunu ve özellikle iş âlemini Ortak Pazar ve Ortak Pazarla ilişkilerimiz konularında aydınlatma ve çalışmalarının sonuçlarını sunmağa çalışmaktadır.