Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ MÜEYYİDELER NEDİR?


Genellikle Milletler Cemiyetinin ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kararlarına aykırı olan ve barışı tehdid edici karakter taşıyan davranışlara sapmış hükümetlere karşı alınmış baskı tedbirlerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bir devletin veya devletler grupunun da, kendi imkânlarını kullanarak anlaşmazlığa düştüğü bir başka devlete müeyyide uygulaması mümkündür. İktisadî müeyyidelerin çeşitleri ve dereceleri vardır. Boykot ve ambargo'dan başlayarak ablukaya kadar gidebilir. Türkiye'de, 1911 Savaşında, italyan mallarına karşı bir boykot denemesine girişilmişti. Habeş - İtalyan Savaşında, Milletler Cemiyetinde stratejik maddelere boykot uygulamak suretiyle mütecavize baskı yapılması teklif edilmişti. Arap ülkeleri uzun yıllar boyunca İsrail'e karşı boykot ve ambargoyu genelleştirerek uygulamışlardır. Günümüzün mahallî savaşlarında da, taraflara karşı silâh ambargosu tatbik edildiğine oldukça sık rastlanmaktadır. Almancası : wirtschaftliche Sanktionen. Fransızcası : sanctions économiques. İngilizcesi : economic sanctions. (Bk: boykot).