Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ PARADOKSLAR NEDİR?


Normal olarak sanıldığından ve tahmin edildiğinden farklı durumlar ve gelişmeler hakkında kullanılan bir terimdir.

Bu terim. Yunancadaki paradoxos'tan gelmedir. Doxos kanaat, düşünce anlamındadır. Para kenarında yahut dışında demektir.

Ekonominin bazı meşhur paradoksları, şunlardır:

İrlanda'da 1846 da patates pahalılanınca, tüketimi beklendiğinin tersine artmıştır. İktisatçılar, ekmek fiyatı yükselince, talebinin de genişleyeceğini söylerler. Bu duruma Giffen Paradoksu denilmektedir.

İktisatçılar, eskiden genellikle faiz haddi yükselince fiyat yükselişlerini frenleyici bir etki ile karşılaşılacağını düşünürlerdi. John Maynard Keynes. 1791 den 1939 a kadar, istatistiklerin tam tersini ortaya koyduğunu ve fiyat ile faizin aynı yönlerde yükselip alçaldığını araştırmalarında vardığı sonuca dayanarak açıklamıştır. Aynı müellife göre, 1939-1945 arasında ise, fiyatlar ile faizin dalgalanmalarına birbirine zıd yönlerde olmuştur. Bu duruma, ilk defa gözlem yapan iktisatçının adına izafeten Gibson Paradoksu denilmiştir.

Bir ülkenin fertleri tasarruflarını artırdıkları vakit, ceteris paribus, toplam tasarruf miktarının azalması. Genel Teori nin belirttiği bir paradokstur.

Faiz asgari hadde yakın iken para arzının genişletilmesi, Keynes'e göre, bono ve tahvil alım satımlarını canlandıracağı yerde bir ölü noktaya getirebilir. Bu ters sonuca da Likidite Tuzağı denilmektedir.

Almancası : wirtschaftliche Paradoxen.

Fransızcası : paradoxes de Véconomie.

İngilizcesi : economic paradoxes.

(Bk; Giffen Etkisi, çarpan. Likidite Tuzağı).