Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ REFAH NEDİR?


Millî gelirin seviyesine ve dağılışına bağlıdır. Millî gelir arttıkça, bir ülke halkının yararlanabileceği mal ve hizmet hacmi büyür. Gelir dağılımı eşitliğe yaklaştıkça, çoğunluğun refahtan alabileceği pay genişler. Ancak J. L. Hanson'un belirttiği gibi, eşitliğe yaklaşma, tasarrufu ve dolayısile yatırım hacmini daraltıcı etkilere yol açabilir. Yatırım ve üretim olanaklarından asgarî fedakârlıkla gelir dağılımındaki ahenksizliklerin düzeltilmesi, başka bir deyimle büyüme ve dağılım arasında optimal ayarı bulabilmek. iktisat siyasetinin hedefidir.

Almancası : wirtschaftlicher Wohlfahrt.
Fransızcası : prospéri'é économique.
İngilizcesi : economic welfare.