Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSADİ YARDIM NEDİR?


(Bk; Amerikan yardımı, Marshall Planı, Avrupa iktisadî işbirliği, Konsorsıyum).