Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSAT SİYASETİ NEDİR?


Hükümetlerin ekonomik alanda erişmeye çalıştıkları hedefleri, bu hedeflere erişebilmek üzere aldıkları tedbirleri ve karşılaşılan sorunlara uyguladıkları çözüm yollarını toplu olarak ifade eden genel anlamlı bir terimdir.

Almancası : Wirtschaftspolitik.
Fransızcası : potitique économigue.
İngilizcesi : economic policy.
(Bk; Merkantilizm, serbest mübadele, Liberalizm, güdümlü ekonomi, plan, büyüme senaryoları, Keynes, Sosyalizm, iktisadî previzyon, Denk Bütçe Çarpan Teoremi, gelir politikası).