Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSAT VE TİCARET ANSİKLOPEDİSİ NEDİR?


Girişimcileri ismet Alkan ve Aslan Tutan Yazman'dır. 1946 da hazırlanmaya başlamış ve 1956 da tamamlanmıştır. On cilttir. 1958 de ayrıca bir ilâve cilt çıkartılmıştır. ismet Alkan, Türkiye'nin işletmecilik alanında yetiştirdiği değerli bir ilim adamıdır. 1912 - 1953 yıllarında yaşamıştır, iktisat Fakültesinde görev almış ve istanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda hocalık yapmıştır. Adı, kültür yayımlarında iz bırakmıştır. İşletme Dergisini çıkarmıştır. Prof. İsmet Alkan'ın kaybedilmesi, memleketin ilim ve kültür faaliyetinde bir boşluk bırakmrştır.