Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İKTİSAT NEDİR?


Hakkında şimdiye kadar yapılmış tariflerden bazıları şunlardır;

Jean-Baptiste Say'e göre;

İktisadın hedefi, servetlerin nasıl doğduğunu, tedavül ettiğini, dağıldığını ve tüketildiğini araştırmaktır.

Alvin Hansen ile Frederic Garver'e göre;

İktisat, insan faaliyetini bedeli fiyat olarak ödenen mübadeleler yönünden inceleyen ilimdir.

Alfred Marshall'e göre:

İktisadın konusu, maddî refah koşullarına erişmek ve bunlardan gereğiyle faydalanmak amaciyle iş hayatında ferdlerin ve toplumun davranışlarını incelemektir.

Philip Henry Wİcksteed'e göre;

İktisat; ferd-aile-firma veya devlet düzeyinde, kaynakların yöntemine ait genel ilkeleri inceleyen ve bu düzeylerdeki kıymet yaratıcı yahut yoğaltıcı eylemleri kapsamına alan ilimdir.

Knut Wicksell'e göre:

Maddi bir ihtiyacı tatmin etmek, en az zahmet ve fedakârlık karşılığında hedef tutulan veya mümkün olan sonucu almak üzere harcanan sistemli gayretler, iktisadi olayları ve iktisadî faaliyeti meydana getirir.

Lionel Robbins'e göre:

İktisat, çeşitli alternatiflere kullanılabilecek sınırlı imkânlar ile tatmin edilmek istenilen ihtiyaçlar arasındaki ilişkilere ait insan davranışlarını inceleyen bir ilimdir.

Almancası : Voikswirtschaft.

Fransızcası : économie.

İngilizcesi : economics.

(Bk; economie politique).