Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İLERİ REFAH DÜZEYİ NEDİR?


İktisadî büyümenin son safhasıdır ve normal olarak olgunluk devresini izler İktisadî büyüme hareketi, bir Gompertz Eğrisini yahut öne eğik bir S harfini andırır. Olgunluk safhasına gelmiş bir ekonomi, S harfinin üst düzlüğüne çıkmış durumdadır. Buradan ileri refah düzeyine geçiş, ekonomiyi tahrik edecek ve gelişme hızını değiştirecek yeni koşulların belirmesine bağlıdır. Amerika'da otomobil sanayiinin, elektrik âletleri imalâtının ilh.. kaydettiği gelişme gibi, teknik yenilikler bu koşulları hazırlayabilir. Yahut Milletlerarası İktisadî işbirliği Sisteminin ve Ortak Pazar'ın kurulması gibi mübadeleleri yoğunlaştırıcı yapısal yenilikler, refahın tavanına yeni bir yükseklik kazandırabilir. İleri refah düzayinde, dayanıklı tüketim malları talebi azamî derecede genişler. Halk, ileriye güvenle bakar. Nüfusun yüksek bir oranı, okumuşlardan terekküp eder. Refah kütleye iner. Almancası : Konsumwirtschaft. Fransızcası : sociéte de consommation. İngilizcesi : high mass consumptı'on stage. (Bk; iktisadî kalkınma, iktisadî olgunluk. Gompertz Eğrisi. Rostovv).