Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ILO ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ NEDİR?


Tüm dünyada kalıcı barışın sağlanması için önce sosyal adaletin gerçekleştirilmesinin şart olduğunu kabul ederek 1919'da Versailles Barış Antlaşması çerçevesinde kurulmuş ve Milletler Cemiyeti'nin bünyesi içinde çalışmalarını sürdürmüştür.

İngilizcesi; International Labour Organization