Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNCELEME RAPORU NEDİR?


Kontrolörlerin görevleri kapsamına girip teftiş ve soruşturma dışında kalan ve Kontrolürün görev ve yetki alanına giren konularla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlardır. İnceleme raporları, raporun gönderileceği yerler ve uygulayıcı birimler gözönüne alınarak yeterli sayıda düzenlenir. Kontrolörlerden gelen inceleme raporları Kurul Başkanlığınca gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra,gereği yapılmak üzere ve/veya bilgi için ilgili birimlere intikal ettirilir. İnceleme sırasında, Onay kapsamı dışında kalan usulsüz eylem ya da işlem tespit edilmesi halinde, durum gerekli bilgi ve belgeler ilebirlikte Kurul Başkanlığına yazı ile bildirilir. Rapor yazılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve ayrıntılı bilgive belge temin edilemediği durumlarda, verilen görevler yazı ile sonuçlandırılabilir. Kontrolörler incelemeleri sırasında, Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer Kanunlar gereğince doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını gerektiren eylem veya işlem tespit ettiklerinde, cezai takibatı gerektiren bu tespitlerini içeren ve düzenlenen suç duyurusu raporunun bir örneğini, ilgili Başsavcılığa teslim ederler.

İngilizcesi; Examination Report