Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNDEKSLEME NEDİR?


Para erozyonundan alacaklıları korumak üzere, ana borcun zaman zaman yeni bir değerlendirmeye tâbi tutulmasıdır. Fransa'da 1959 danberi fiyatlar genel seviyesini yahut ortalama ücret haddini indeksleme kriteri yapmak yasaklanmıştır. Ancak borçlu firmanın faaliyet konulariyle ilgili reel kıymetler, indekslemede ölçü olarak alınabilir. Bir firmanın ortalama birim satış fiyatı veya kilo ve sayı olarak fiziki imalât hacmi, indekslemeğe esas teşkil edebilir. Fiyat yükseldikçe, ana borç ve aynı oranda faiz miktarı otomatik olarak büyüyebilir. Almancası : Kursfixierung. Fransızcası : indexation. İngilizcesi : indexing. (Bk; indeksli tahviller, altın kaydı, altın bonoları).