Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNDEKSLİ TAHVİLLER NEDİR?


Özelliği, ana borcun ve borç faizinin seçilmiş bir değişkene göre genellikle her yıl yeni bir değerlendirmeye ve ayarlamaya bağlı tutulmasıdır. Fransa'da 1959 dan beri yeniden değerlendirmeye bu tür tahvil çıkartan şirketin faaliyetine ilişkin değişkenlerden biri ölçü esası olarak alınabilmektedir. Fransız demiryolu tahvilleri için uygulanan ölçü, yolcu/kilometre ücretidir. Demiryolları işletmesi tarifesini arttırırsa, otomatik olarak ana borcun miktarı ve dolayısiyle faizi de yükselmektedir. Demir ve çelik sanayiinde ise, ortalama çelik fiyatları indeksi, yeniden değerlendirme ölçüsü olarak kabul edilmektedir.

Almancası : lndex-Effekten.
Fransızcası : obligations indexées.
İngilizcesi : indexed bonds.
(Bk; indeksleme, para erozyonu, altın bonoları).