Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNGİLİZ ALTINLARININ tarihi gelişimi NEDİR?


«Bankacılıkta Kliring», «Bankacılıkta İhtisaslaşma» ve «Banknot» maddelerinde belirtilmiştir.

Büyük İktisadî Buhranı ve İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, İngiliz bankaları uzun süre kartelcilik esprisi içinde çalışmışlardır. Kamu otoriteleri de, kredi kolaylıklarını kısıtlayıcı müdahalelerde bulunmuşlardır. Bankacı, müşteri karşısında satıcı piyasası kurallarını uygulamış, diğer bir deyimle nazlandığı görünmüştür. Kliring bankaları, ellerindeki ankese ilâveten âtıl fonlar toplanmasını önleyememişlerdir.

Ancak 1970 lere doğru, İngiliz bankacılığında rekabet zihniyetinin canlandığı ve kredi kolaylıklarını artırmak eğiliminin uyandığı göze çarpmıştır. Discount Houses işlemlerinde, hazine bonolarına paralel olarak piyasa senetlerinin iskontosuna gittikçe artan bir önem verilmiştir.

Merchant Bankers yahut Merchant Banks, yeni bir gelişme safhasına girmişlerdir. Merchant Bankers'in son yıllarda kendi işlerine önem verdikleri ve müşteri hizmetleriyle daha az uğraşır oldukları ileri sürülüyordu. Rolls Royce'un iflâsından sonra, İngiltere'de banka garantisine duyulan ihtiyaç birdenbire yoğunlaşmış ve Merchant Bankers yeni iş fırsatlarıyle karşjlaşmışlardır. Ayrıca iç ve dış ticarette alıcı kredisinin (buyer's credit) genişlemesi de, banka garantisi tatbikatını çoğaltmıştır. Firmaların birleşmelerinde ve iştirâk konularında da, Merchant Bankers'in oynadıkları rol önem kazanmıştır.

Kliring bankaları arasında, mevduat toplama yarışı hararetlenmiştir. Çek karnesi almaya müşteriler teşvik edilmiştir. Kıta Avrupası ve Amerika bankacılığındaki yenilikler ve trend'ler dikkatle izlenmiştir. Büyük mağazalarda, otellerde, toplantı yerlerinde ilh.. gişe hizmetleri kurulmuştur veya mevcut gişelerin sayısı artırılmıştır.

İngiliz bankaları, milletlerarası bankacılıkta ve para piyasasında da faaliyetlerini genişletmişlerdir.

Büyük İngiliz bankaları, 1970 sonundaki aktifleri itibariyle şöyle sıralanabilir:

Barclays                         £ 7 milyar       150      milyon

National Westminster    £ 5 milyar       392      milyon

Midland                         £ 3 milyar       689      milyon

Uoyds                            £ 3 milyar       189      milyon

Channel International    £ 3 milyar       185      milyon

Almancası : Britischas Bankwesen.

Fransızcası: banques en Grande-Bretagna.

İngilizcesi : banking İn Graat Britain.

(Bk; bankacılıkta kliring, bankacılıkta ihtisaslaşma, banka mevduatının tedavülü, banknot).