Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNGİLİZ MERKANTİLİZMİ diğer adı Ticari Merkantilizm NEDİR?


Bu sistemin hedefi, deniz ticaretinden yararlanarak memleketi zenginleştirmekti. 1656 da çıkartılan Cromwell Kanunları yahut Deniz Ticaret Kanunları, deniz aşırı nakliyatı ingiliz bayrağı monopolüne vermiştir. Ticaret, bayrağın izinden gider sloganı, İngiliz Merkantilizminin esprisini ifade etmiştir.

Cromwell Kanunlarına karşı denizlerin hürriyetini korumak üzere Hollandalılar iki kez silâha sarılmışlar, fakat mağlûp olmuşlardır.

Almancası : Handelsmerkantilismus, englischer MerkantiHsmus.

Fransızcası : mercantilisme anglais.

İngilizcesi : British mercantilism.

(Bk; Merkantilizm, Ticarî Merkantilizm, Kolbertizm).