Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNHAN ZÜHTÜ NEDİR?


Türk iktisatcısıdır.

1881 - 1970 yıllarında yaşamıştır.

Darülfünun'da, Mülkiye'de, Yüksek Ticaret Okulun'da öğretim üyeliği yapmıştır. İstanbul Maliye Okulu ile Zonguldak Maden Okulunu kurmuştur. Lozan Konferansına giden heyete müşavir olarak katılmıştır. Ticaret Bakanlığı müsteşarlığında bulunmuştur.

Maliye, İşletme, İktisat ve sigortacılık hakkında telif ve tercüme eserleri vardır.

Devletçiliği savunmakla beraber, özel teşebbüsün Türk ekonomisindeki yerini reddetmemiştir.