Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNKISAM NEDİR?


Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörleri, kişiler, kesimler veya coğrafi bölgeler arasındaki paylaşımı.

(Bk; gelir dağılımı).