Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNPUT - OUTPUT- ANALİZİ NEDİR?


Millî gelirde veya bir sektörün gelirinde pay sahibi iktisadî birimlerin sarfiyat ve hasılâtını yansıtan bir büyük tablodan faydalanılarak yapılır.

“input” ve «output» işlemleri, bu tabloya kaydolunur.

“input – output” analizi, meselâ bir endüstri dalının diğer iş kollarından ne satın aldığırlı, öbür firmalara ve sonuncu tüketiciye ne sattığını gösterir. Bir endüstri dalının veya sektörün hasılâtını nerelerden sağladığını ve harcamalarını nerelere yaptığını belirtir.

Memleket ekonomisinin tümünü kapsayan bîr input-output analizi, firmalara ve fertlere ait işlemlerin toplamı olmak gerekir.

İnput - output analizlerinden beklenen fayda, faktör tahsislerine ve sektör gelişmelerine ait previzyonların ve planların sıhhatle yapılabilmesidir.

Ancak makro - düzeyde bir input - output analizi yapılması, muazzam emek isteyen bir iştir. Cambridge Üniversitesi 1950'lerde 450 çeşit sanayi grubunu kapsayacak matrisleri çıkartmak üzere bir çalışma tertiplemiştir. Vakit kazanmak maksadiyle, birçok işlemler, aşırı derecede basitleştirilmiştir. Buna rağmen, araştırmalar dört yıl sürmüştür. Çalışmaların sonucu yayınlandığı vakit, kullanılmış istatistikler sekiz yaşını doldurmuş bulunuyordu.

Günümüzde, elektronik cihazlar, analiz süresini önemli ölçüde daraltmaktadır.

Almancası : Einsatz - Ausstoss - Anaiyse, input Output - Anaiyse.

Fransızcası : anaiyse des intrants et des extrants.

İngilizcesi : input - output anaiysis.

(Bk; input, output, input - output modeli).