Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNPUT NEDİR?


Teriminin Türkçe karşılığı, girdidir. Mal ve hizmet üretimine yapılan masraflara input denilmektedir. Ham madde ve enerji sarfiyatı, ücretler, amorti edilen materyel, ilânlar ilh... inputdur. «İnput», faktörlerin fiilî tahsisini ifade eden terimdir. Faaliyet halindeki bir firmanın döner sermaye ve kredi ile ödenen işletmeyi beslemeğe yönelmiş her türlü masrafı, input kavramının kapsamına girmektedir. Almancası : Einsatz, “input”. Fransızcası : intrant, “input”. İngilizcesi : input. (Bk; output, input - output analizi, input – output modeli).