Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İNTİKAL SAFHASI NEDİR?


W. W. Rostow'un Büyüme Teorisindeki dönemlerden ikincisidir.

Walt Whitman Rostow'a göre, iktisadî büyüme beş safhadan geçmektedir: geleneklere bağlılık, geçiş, kalkınma, iktisadî olgunluk ve ileri refah düzeyi.

Geçiş safhasında, kalkınmanın ön koşulları hazırlanmaktadır.

Bu safhada;

Toplumlar ilkelliğin ve gericiliğin ağlarından silkinmeye çalışırlar. Bu silkinişin gerçekleşmesi, bir zihniyet devrimine bağlıdır. Çok yönlü ve kuvvetli iz bırakacak olaylar, geçiş safhasına başlangıç olabilirler. Harpler, ihtilâller, rejim değişiklikleri, millî duyguların uyanması gibi nedenler, terakki yolunda bir hareket uyandırabilirler.

Geçiş safhası politik, ekonomik ve sosyal bakımlardan bir uyanış dönemidir. Ancak bu uyanış ve onu izleyen ilerleme, yavaş ve tedricidir.

Geçiş devrelerinde inşaat faaliyeti yoğunluk kazanır. Özellikle iktisadî bünyenin altyapısını teşkil edecek tesisler kurulur; demiryolları, limanlar, karayolları, köprüler, hava meydanları ve bazı fabrikalar..

Gelişme ve büyüme hareketinin sürekli bir karakter gösterebilmesi, adam başına yatırım miktarının ve sermaye stokunun çoğalmasına bağlıdır. Gelişmiş ekonomileri gelişme halindekilerden ayıran iktisadî ölçü, nüfus artışı ile yatırımların artışı arasındaki orandır.

Yatırımlar, gelişme ve büyümenin temelidir. Ancak yatırımları idare edeceklerin modern ekonomi ve işletme kurallarını bilmeleri şarttır. Geçiş safhalarında, yatırımlar bir yandan artarken, yeni metodların da uygulanmaya başlandığı görülür.

Almancası : Phase der Vorbedingungen.

Fransızcası : phase de transition.

İngilizcesi : preconditions stage.

(Bk; iktisadî kalkınma, ileri refah düzeyi, Walt Whitman Rostovv).