Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

IPA veya KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI NEDİR?


AB’nin dış mali yardım mekanizması, 2007-2013 yıllarını kapsayan yedi yıllık bir dönem için yeniden tanımlanmıştır. Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak tanımlanan bu yeni uygulamayla, AB aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik mali yardım mekanizmasını tek bir hukuki çerçevede bir araya getirmiştir. Böylelikle IPA uygulaması, 2007 yılından itibaren Türkiye açısından Katılım Öncesi Mali Yardım Programı’nın yerini almış olmaktadır. Bu anlamda Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi de IPA mali yardım uygulamasına paralel olarak yenidenşekillendirilecektir. AB'nin yeni Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'dır. AB uyum süreci kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin gerçekleştirmeleri gereken Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma ve Ekonomik ve Sosyal Uyum projelerinin finanse edilmesi için AB tarafından sağlanan mali destek için 2007-2013 döneminde kullanılacak yeni fon yapısı olarak geliştirildi. IPA beş bileşenden oluşuyor:

• Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanm

• Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

• Bölgesel Kalkınma (çevre, ulaşım, bölgesel rekabet edebilirlik)

• İnsan Kaynaklarını Geliştirme

• Kırsal Kalkınma

İngilizesi; Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA)