Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İRADİ TASARRUF yahut FERDİ TASARRUF NEDİR?


Gelirlerden harcanmayan miktardır.

Ferdî tasarruf miktarı gelir seviyesine ve marjinal tüketim eğilimine bağlıdır.

Yüksek gelir kademelerinde, marjinal tasarruf oranının da yüksek olduğu teoride belirtilmektedir.

Klâsikler ve Neo-Klâsikler, ferdî tasarrufun faize hassas olduğunu kabul etmektedirler. Keynes Ekolü ise, faiz haddindeki değişmelerin ferdî tasarrufu etkilemediğini ileri sürmektedir.

Almancası : willkürliches Sparen.

Fransızcası : épargne volontaire.

İngilizcesi ; individual saving.

(Bk; tasarruf, marjinal tasarruf eğilimi, cebrî tasarruf).