Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

İŞ ADAMI NEDİR?


Özel sektörde firma yöneticisi olarak veya kendi hesabına kazanç getirici önemli işiarle uğraşan kişidir. Bu terim, piyasa faaliyetinde belirli bir mevkii olanlar için kullanılır. Esnaf veya küçük tacir, iş adamı olarak nitelendirilmez. Piyasa çevrelerinde girişimci durumunda olanlardan ve işverenlerden genellikle iş adamı diye bahsederler.